Udskriv

Miljørigtig produktion

Guldbjerg Maskinfabrik var tidligt på banen med miljøforbedrende foranstaltninger til gavn for naturen og arbejdsmiljøet. Det begyndte for ca. ti år siden med installeringen af et CO2 neutralt træpillefyr til opvarmning af virksomheden. Siden er foranstaltningerne blevet udvidet med affaldssortering af jern, aluminium og plast m.m. i lukkede containere, opsamling af procesvand (brugt køle-smøremiddel) i beholdere, ny belysning, støjdæmpning i lofter, hæve-sænkeborde m.m.